Mijn klanten en voormalig werkgevers karakteriseren mij als volgt:

Persoonlijke eigenschappen

 • Sterk netwerk binnen de lokale (semi)overheid in eindklanten, toeleveranciers en kenniscollega's
 • Duidelijke visie en acteertalent op marktwerking in lokale (semi)overheid
 • Hoog ambitieniveau in kwalitatieve en kwantitatieve doelen
 • Sterk zelfstandig maar altijd zoekend naar de juiste sparring
 • Bewezen ontwikkelde management skills
 • Bewezen ProjectManagement stijl gebaseerd op gedegen gestandaardiseerde Prince 2 Projectproces kennis
 • Hoog oplossend en abstractievermogen
 • Sterke overredings-  en overtuigingskracht
 • Scherp inzicht in de procesgang, de business regels en het inpassen van ICT toepassingen
 • Unieke combinatie van standvastigheid, teamplayerschap en visievormend enthousiasmeren
 • In staat vele rollen aan te nemen, te scheiden en daar ook naar te acteren
 • Hoge mate van interesse voor techniek en vooral de inzetbaarheid daarvan

Interpersoonlijke eigenschappen

 • Sterk teammotiverend
 • Verschaffen van duidelijkheid en helderheid
 • Kunnen inzien van en acteren op de intrinsieke motivatoren van (project)medewerkers
 • Inbrenger van enthousiasme in een doelgerichte groep
 • Altijd op zoek naar gemeenschappelijke mogelijkheden
 • Ervaringsdeskundige op het raakvlak van technische uitdagingen en organisatorische vraagstukken
 • Politiek bewust en manoeuvrerend om doelstellingen te bereiken
 • Kan goed volharden in  en beroep doen op rolvastheid

Werkveld

 • Technisch Tactisch / Organisatorisch Strategisch Management
 • Focus op quick wins
 • Drijvend op Business Cases
 • Doelgerichtheid en Resultaatbewustzijn
 • Lokale overheid binnen de domeinen ICT, Geo/GIS, Zaakgericht Werken, Documentaire Informatie Voorziening, Basisregistraties, ITIL en Bisl procesbeheersing
 • VVT/Ouderenzorg binnen de domeinen ICT, Projectmatig werken, Thuiszorg, Intramurale zorg, Domotica